Препораки за однесување на час за време на настава на далечина

Почитувани ученици и родители, Ова се препораки за однесување на час за време на наставата на далечина. Прочитајте ги внимателно и постапувајте по истите со цел да имаме успешна настава.

Повеќе »»

Конкурс по повод Светскиот ден на штедењето 31ви октомври

Учениците од основното образованиеможе да испратат литературна и/или ликовна творба на темата: „Штедам за моите желби, штедам за мојата иднина“ За избраните најдобри творби на учениците од основното образование ќе им бидат доделени вкупно 12 награди, и тоа: – 3 награди за најдобра литературна творба ‒ песна за учениците

Повеќе »»

Повик за литературен конкурс

Ве информираме дека Фондацијата Никола Кљусев  со поддршка од министерството за култура и оваа година го спроведува проектот Творам за Македонија, во кој директни учесници се учениците од основните и средните училишта на РМ. Со цел да се поттикне творештвото и креативноста кај младите, проектот вклучува пишани творби (проза или поезија) на

Повеќе »»

Распоред на термини за почеток и времетраење на часовите во наставата со физичко присуство

Почитувани родители и ученици! Со цел почитување на мерките за безбедност во условите на пандемија, ООУ „Наум Охридски“ наставата со физичко присуство на учениците во училиштето ќе ја реализира согласно овој Распоред на термини за почеток и времетраење на часовите во наставата со физичко присуство на учениците.

Повеќе »»

Распоред на часови за одделенска и предметна настава за учебната 2020/2021

Во прилог Ви ги претставуваме документите со распоред на часови за одделенска и предметна настава за учебната 2020/2021 година.

Повеќе »»

Кодекси за однесување за вработени,ученици и родители

Во насока на обезбедување на квалитетно образование на учениците во безбедна и мотивирачка училишна средина, Училишниот одбор при ООУ „Наум Охридски“ Булачани, на предлог на директорот, ги донесе следниве интерни акти: Кодекс за однесување на учениците во училиштето во услови на Ковид 19, Кодекс за однесување на

Повеќе »»

План за одржување настава, постапување при појава на заболен ученик од COVID 19 и протокол за настава со физичко присуство

Почитувани ученици и родители.Како информација ви ги приложуваме следниве документи: Истите се донесени со одлука на Владата и доставени до нас од страна на Министерството за образование и наука, како основа за креирање за интерните акти за работа на училиштето во услови на Ковид 19, како: Протокол

Повеќе »»

4 Јуни- Меѓународен ден на децата жртви на насилство

Овој свет не е розово место, затоа треба да бидеме информирани и за работи кои можеби одбиваме да ги чуеме. Негативните работи не се решаваат со игнорирање,туку со запознавање на проблемот со цел да се изнајде решение. Меѓународниот ден на децата жртви на насилство треба да не

Повеќе »»