Почитувани ученици и родители,

Нашето училиште Наум Охридски креираше е-платформа односно електронски информатор како составен дел од училишната веб-страна. На истата платформа редовно ќе бидат споделувани материјали кој ќе бидат организирани според одделенија (од I – IX одделение).

АКТИВНОСТИ

НОВОСТИ