Конкурс за избор на првенец на генерацијата 2011/2020 година

Во прилог е прикачен конкурсот за избор на превенец на генерацијата 2011/2020. НАПОМЕНА: Со оглед на посебните околности, сите документи се праќаат по електронски пат, на класниот раководител. Со среќа!

Повеќе »»

Крерирање на e-mail на Gmail

Почитувани родители и ученици, со цел подобра организација на материјалите и домашните и по препорака на МОН, решивме онлајн наставата да ја продолжиме со примена на Google Classroom. За почеток, секој ученик или родител во име на ученикот, ќе треба да креирате e-mail на Gmail и да

Повеќе »»

СЕУТГС„Михајло Пупин“, Скопје – флаер за упис на ученици за учебната 2020/21 година.

Согласно условите кои ни наложуваат да останеме дома, оваа година промоцијата на средните училишта ќе се спроведува електронски. Во прилог се флаерите на СЕУТГС„Михајло Пупин“, Скопје.

Повеќе »»