Крерирање на e-mail на Gmail

Почитувани родители и ученици, со цел подобра организација на материјалите и домашните и по препорака на МОН, решивме онлајн наставата да ја продолжиме со примена на Google Classroom. За почеток, секој ученик или родител во име на ученикот, ќе треба да креирате e-mail на Gmail и да

Повеќе »»

Техничко образование 30.03.2020-17.04.2020

Добар ден на сите ученици, по предметот ТО денеска треба да научиме за техничките средства во домаќинството, како да ги користиме, како да се заштитиме при нивното користење, потребно е да ја погледнете презентацијата, потоа да се потрудите да направите мал проект во вашата тетратка, (види страна

Повеќе »»

Материјали за V одделение 30.03.2020-03.04.2020

Македонски јазик 2. Математика 3. Општество 4. Ликовно и музичко образование 5. Англиски јазик Да се научат лекциите на стр.36,37,38,39. Да се извежба да се чита дијалогот и новите зборови од стр.36 и 38 да се напишат по три пати во тетратката. Да се решат вежба 3

Повеќе »»

E-mail адреси на наставниците

Со предложените материјали, наставниците задаваат и домашни задачи, истите ќе може директно да им ги препратите. Во следниот документ ќе ги најдете електронските адреси на сите наставници од нашето училиште.

Повеќе »»

Материјали за V одделение-11.03.2020 – 20.03.2020

Македонски јазик Homonimi -homonimi Басна _Штурецот и мравката Обработка на басна, Самооценување – хомоними Homonimi 2     2. Математика  1 3. Општество  opstestvo prava-i-doznosti-2 test-Личност во групата и во општеството Права и должности на децата     4. Работа со компјутери и основи на програмирањето  3_osnovi-na-scratch1

Повеќе »»

Природни науки-11.03.2020 – 20.03.2020

Презентација-за-делови-на-растенија-и-опрашување ОПЛОДУВАЊЕ_КАЈ_ЦВЕТНИ_РАСТЕНИЈА- РАСЕЈУВАЊЕ-НА-СЕМЕ растење-на-семето Природни-науки-за-V-одделение домашна-работа-за-5то Природни-науки-за-Vодделени1-2

Повеќе »»

Нов список со лектири во основното образование за учебната 2019/2020 година

Бирото за развој на образованието во согласност со дописот број 09-162/1 од 25.1.2019 год. доставен од Министерството за образование и наука како одговор на дописите за измена и дополнување на списокот за лектира од второ до деветто одделение од основното образование, го објавува одобрениот список за лектира

Повеќе »»

Настава во природа 2019

Од 06 до 10 мај се реализираше Настава во природа со учениците од петите одделенија. Патувањето беше интересно и возбудливо за учениците низ кое се запознаа со историјата и природните убавини на нашата убава Македонија. Учениците посетија многу градови, села и околни места со кои го збогатија

Повеќе »»