Крерирање на e-mail на Gmail

Почитувани родители и ученици, со цел подобра организација на материјалите и домашните и по препорака на МОН, решивме онлајн наставата да ја продолжиме со примена на Google Classroom. За почеток, секој ученик или родител во име на ученикот, ќе треба да креирате e-mail на Gmail и да

Повеќе »»

Материјали за IV одделение 30.03.2020-03.04.2020

Македонски јазик 2. Математика 3. Општество 4. Природни науки 5. Англиски јазик https://www.youtube.com/watch?v=nPmCU7_nlyE&feature=youtu.be Новите зборови да се напишат по 10 пати и да се решат задачите 2,3,4 од страна 66

Повеќе »»

E-mail адреси на наставниците

Со предложените материјали, наставниците задаваат и домашни задачи, истите ќе може директно да им ги препратите. Во следниот документ ќе ги најдете електронските адреси на сите наставници од нашето училиште.

Повеќе »»

Материјали за IV одделение-11.03.2020 – 20.03.2020

Насоки за работа од наставничките За учениците од 4 одд Црешево и Булчани Македонски јазик и Математика makedonski i matemat-nast list za resavawe 2. Општество  opstestvo 3. Природни науки prir, nauki  4. Англиски јазик https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_present-simple_quiz.htm?fbclid=IwAR3rCjZRMJCXlQTMGByIpMClIin3dZZOddLBPRr30sQu8Rdv0e5TGHyulVI

Повеќе »»

Нов список со лектири во основното образование за учебната 2019/2020 година

Бирото за развој на образованието во согласност со дописот број 09-162/1 од 25.1.2019 год. доставен од Министерството за образование и наука како одговор на дописите за измена и дополнување на списокот за лектира од второ до деветто одделение од основното образование, го објавува одобрениот список за лектира

Повеќе »»