Распоред на термини за почеток и времетраење на часовите во наставата со физичко присуство

Почитувани родители и ученици! Со цел почитување на мерките за безбедност во условите на пандемија, ООУ „Наум Охридски“ наставата со физичко присуство на учениците во училиштето ќе ја реализира согласно овој Распоред на термини за почеток и времетраење на часовите во наставата со физичко присуство на учениците.

Повеќе »»

Крерирање на e-mail на Gmail

Почитувани родители и ученици, со цел подобра организација на материјалите и домашните и по препорака на МОН, решивме онлајн наставата да ја продолжиме со примена на Google Classroom. За почеток, секој ученик или родител во име на ученикот, ќе треба да креирате e-mail на Gmail и да

Повеќе »»

Материјали за III одделение-23.03.2020- 27.03.2020

Природни науки 2. Математика 3. Македонски јазик 4. Англиски јазик https://www.youtube.com/watch?v=ACDZebcb2R0&feature=youtu.be https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.anglomaniacy.pl/img/vocabulary-printables-transport-readandmatch.png&imgrefurl=https://www.anglomaniacy.pl/transportPrintables.htm&docid=3aRbRs-zapUixM&tbnid=W7KoVWTMRBDSOM:&vet=1&w=240&h=330&source=sh/x/im

Повеќе »»

E-mail адреси на наставниците

Со предложените материјали, наставниците задаваат и домашни задачи, истите ќе може директно да им ги препратите. Во следниот документ ќе ги најдете електронските адреси на сите наставници од нашето училиште.

Повеќе »»

Материјали за III одделение-11.03.2020 – 20.03.2020

Математика РЕШАВАМЕ ТЕКСТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ СО СОБИРАЊЕ nast.лist matematika  2. Македонски јазик Обработка на песната ,,Пролет,, Обработка натекстот ,,Болното дрво,, 3. Природни науки  Замисла за час-Отпечаток НЛ- сетилата и природата СЕТИЛА Отпечатоци и допир ИКТ 4. Англиски јазик https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/food?fbclid=IwAR3OHgP_BExzPDkJjfnP2PBRoBq3LCz6buZrc5bYk6_h9qrEVP3-2UcRKno

Повеќе »»

Нов список со лектири во основното образование за учебната 2019/2020 година

Бирото за развој на образованието во согласност со дописот број 09-162/1 од 25.1.2019 год. доставен од Министерството за образование и наука како одговор на дописите за измена и дополнување на списокот за лектира од второ до деветто одделение од основното образование, го објавува одобрениот список за лектира

Повеќе »»

Еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение

Денес учениците од трето одделение беа на еднодневна екскурзија во Кратово. Учениците на оваа екскурзија ги посетија Куклици, Радин мост, музејот во Кратво, Добра вода, и Лесновски манастир. Учениците се вратија среќни и исполнети со импресии од прекрасно поминатиот ден.

Повеќе »»