Распоред на термини за почеток и времетраење на часовите во наставата со физичко присуство

Почитувани родители и ученици! Со цел почитување на мерките за безбедност во условите на пандемија, ООУ „Наум Охридски“ наставата со физичко присуство на учениците во училиштето ќе ја реализира согласно овој Распоред на термини за почеток и времетраење на часовите во наставата со физичко присуство на учениците.

Повеќе »»

Крерирање на e-mail на Gmail

Почитувани родители и ученици, со цел подобра организација на материјалите и домашните и по препорака на МОН, решивме онлајн наставата да ја продолжиме со примена на Google Classroom. За почеток, секој ученик или родител во име на ученикот, ќе треба да креирате e-mail на Gmail и да

Повеќе »»

Материјали за II одделение 30.03.2020-03.04.2020

Природни науки 2. Математика Да наоѓа симетрија кај 2Д и 3Д форми-да пополнат во учебникот трет дел на страна :23,24 и 25-да ги решат  задачите во збирката на страна:85-во тетратките на нацртаат 3 2Д форми и да најдат  симетрија и 3 3Д форми и да најдат симетрија

Повеќе »»

Материјали за II одделение- 23.03.2020- 27.03.2020

Македонски јазик – да ги дооучат сите останати ракописни букви, да ги читаат текстовите кај буквите и да раскажат два текста на ракописно.Да го прочитаат текстот за  априлии   2. Природни науки 3. Математика 4. Општество – да се нацртаат две опасности во домот 5. Англиски јазик https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U&feature=youtu.be

Повеќе »»

E-mail адреси на наставниците

Со предложените материјали, наставниците задаваат и домашни задачи, истите ќе може директно да им ги препратите. Во следниот документ ќе ги најдете електронските адреси на сите наставници од нашето училиште.

Повеќе »»

Материјали за II одделение-11.03.2020 – 20.03.2020

1. Математика Подреди и залепи-делење НЛ- Половини и четвртини НЛ-Направи четвртина НЛ- Множење и делење 2. Македонски јазик РЛ- Грдото пајче Р.Л- Грдото пајче ЗВЕЗДА – Грдото пајче ГРДОТО ПАЈЧЕ_слики_i_n.l 3. Општество Апарати во домот- Апарати во домот               4. Природни

Повеќе »»

Нов список со лектири во основното образование за учебната 2019/2020 година

Бирото за развој на образованието во согласност со дописот број 09-162/1 од 25.1.2019 год. доставен од Министерството за образование и наука како одговор на дописите за измена и дополнување на списокот за лектира од второ до деветто одделение од основното образование, го објавува одобрениот список за лектира

Повеќе »»