Општински натпревар по природни науки

На општинскиот натпревар по природни науки одржан на 15.02.2020 година учествуваа 4 ученика од ООУ Наум Охридски, с. Булачани и тоа 2 од 5то одделение и 2 од 6то одделение. Учениците ги остварија следниве резултати: Од 5то одделение Александар Трајковски пофалница, Калина Илиевска освоено 2место. Од 6то

Повеќе »»

Натпревар “Млади библиотекари” 2019

Друштвото на библиотекарите на Македонија во имплементирањето на нови тенденции во дејноста на библиотечните институции, со оглед дека најмладата популација во најголем дел ги користи нивните услуги, даде иницијатива за воведување на една т.н. “слободна активност“ на јавните библиотеки во релацијата со своите корисници. Имено, во почетокот

Повеќе »»