Посета на Илузиум- Музеј на илузии

На 11.12.2018 , учениците од нашето училиште,заедно со своите наставнички се впуштија во една несекојдневна,необична авантура на илузии во еден многу поинаков музеј од останатите кои ги имаат посетено . Илузиум – е името на чудесниот музеј  кој ги воодушеви нашите ученици со  илузии,фотографии, мозочни сложувалки. Погледнете ги фотографиите

Повеќе »»

Учениците од VIII i IX одделение во рамките на проектот за МИО беа во посета на Планетариум. Одговорни наставници: Весна Ристеска – нставник по историја и граѓанско образовние и Нада Лазаревска-наставник по географија.

Повеќе »»