Семинар за воведување тандем наставник по физичко

  На 16.09.2019, дел од наставниот кадар на училиштетото учествуваше на  семинарот за воведување тандем наставник по физичко и здравствено образование од 1во одделение.  Семинарот се одржа во спортската сала при факултетот за физичко образование, спорт и здравје во организација на факултетот, МОН и БРО.    

Повеќе »»