Почитувани родители, сите ваши предлози и сугестии можете да ги испраќате на нашиот емаил nohridski@yahoo.com . Замолуваме во меилот да наведете име и презиме на родител.